• Tomaž Štor

Storitev Dvigala.


Za stranko Falter, Gozdarstvo, Marko Lesičar iz Jurkloštra smo opravili storitev dviga 12 tonskega gozdnega traktorja iz prikolice.
9 views0 comments

© 2019 Francis d.o.o.

  • Black Facebook Icon

Oblikoval: Tomaž Štor